International politik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tilbyder en grundlæggende teoretisk, tværfaglig og empirisk viden om det internationale systems strukturer, aktører, institutioner og organisationer, processer og relationer. Det omfatter grundlæggende og tværfaglig behandling af teorier og metoder i relation til historiske og aktuelle problemstillinger af international karakter samt disses betydning for Danmark.

Læringsmål

Viden

  • Om det internationale systems strukturer, institutioner, aktører og processer.
  • Om centrale tilgange, begreber og teorier inden for international politik.

Færdigheder

  • I at anvende begreber, teorier og metoder om international politik og internationale forhold på tværfaglige problemstillinger.
  • I at analysere processer om globalisering, regionalisering og fragmentering.

Kompetencer

  • Til selvstændigt og kritisk at reflektere over og vurdere udviklinger i det internationale system i lyset af begreber og tilgange inden for international politik.

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser og workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 140 timer.

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KASAM20207

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Politics
ModulkodeKASAM20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet