Semesterprojekt: International politik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme af modulet i International Politik. Inden for dette modul kan der vælges tilgange, genstandsfelter og litteratur som grundlag for projektet. Der udarbejdes et projekt hvor de studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber fra modulet.

Læringsmål

Viden

  • Om identifikation og afgrænsning af en relevant videnskabelig problemstilling.
  • Om udvælgelse af og argumentation for centrale tilgange, begreber og teorier indenfor den faglige ramme af modulet i International Politik og i forhold til den selvvalgte problemstilling.

Færdigheder

  • I at argumentere for problemformuleringens faglige relevans, valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for projektets analyser.
  • I at udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver, videnskabsteoretiske tilgange og anvendte metoder, samt konsekvenserne heraf for projektets og konklusionernes validitet.
  • I at anvende kvalitative og/eller kvantitative metoder.
  • I at formidle resultatet af analysen i et klart og korrekt sprog.

Kompetencer

  • Til at forstå internationale perspektiver.
  • Til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde.
  • Til at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer.

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med vejledning og i samspil med modulet i International Politik.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: International politik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøve med udgangspunkt i projekt.
Projektet har fælles prøve med kursusmodulet "International politik".
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work: International Politics
ModulkodeKASAM20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet