Accounting Information Systems

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets indhold: Virksomhedens Accounting Information System - dets principielle indhold, design og anvendelse.

Modulets mål: I relation til de mangfoldige muligheder der er for at foretage rapportering inden for økonomistyringsområdet, er der et altoverskyggende behov, der skal løses. Der skal fremskaffes relevante data, der kan præsenteres i forskellige teoretiske modeller, som på forskellig vis understøtter ledelsens beslutningskompetence.

IT-undervisningen på første semester vil fokusere på relationen mellem virksomhedens værdikæde og dets Accounting Information System.

Modulet har til formål, at den studerende på et videregående niveau har kendskab til og evner at diskutere og analysere relevante emner i relation til virksomhedens Accounting Information System.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

  • kendskab til de væsentligste emner inden for Accounting Information Systems.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

  • redegøre teoretisk og praktisk for centrale dele af de modeller og teorier som belyses i faget, samt på grundlag af disse undersøge relevante problemstillinger i praksis.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

  • diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evner at relatere fagets indhold til beslutningsformål i en virksomhed.

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS.

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KAØKO201610

Fakta om modulet

Engelsk titelAccounting Information Systems
ModulkodeKAØKO20166
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet