Projekt inkl. Accounting Information Systems

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modul 10 er, at den studerende skriver en projektrapport med udgangspunkt i fagets kerneområder samt med inddragelse af Accounting Information Systems (modul 6).

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en central problemstilling, som relaterer sig til fagområdets kerneområder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

 • viden om videnskabelige problemstillinger inden for feltet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag.
 • applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • argumentere på et videnskabeligt grundlag.
 • analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse.
 • formidle forskningsbaseret viden.
 • diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring.
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt inkl. Accounting Information Systems
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject incl. Accounting Information Systems
ModulkodeKAØKO201610
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet