Ledelsens Informationssystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedens grundregnskab - dets principielle indhold, design og anvendelse:

 Kendetegn og kriterier for et omkostningsregnskab.

 Kendetegn og kriterier for et indtætsregnskab.

 Anvendelse af dimensioner og deres formål.

 Forskellige former for hierarkier pådimensioner.

 Sammenhæg mellem indtæter og omkostninger.

 Principper for en relationel databasestruktur.

 Kriterier for oprettelse af objekter i en relationel database.

 Gennemgang af SQL og dets primære elementer.

 E/R-diagrammering (design af logisk datamodel).

 Database-diagrammering (design af fysisk database).

Læringsmål

Viden

- er i stand til at kunne demonstrere en generel og grundlæggende viden om, hvordan relevante teknologier kan anvendes og integreres i en økonomistyrings-mæssig kontekst

Færdigheder

- på et videregående niveau har kendskab til og evner at diskutere og analysere, hvordan centrale teorier og problemstillinger inden for økonomistyring kan implementeres i relevante softwareprogrammer

Kompetencer

- forbindelse med seminarprojektet kan redegøre for, hvordan centrale økonomistyringsmodeller og registreringsprincipper kan integreres med relevant teknologi

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppedis-kussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KAØKO201624

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement information systems
ModulkodeKAØKO201623
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet