Projekt inkl. Videnskabelig metode og Ledelsens informationssystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en central problemstilling, som relaterer sig til det/de pågældende fag.

Læringsmål

Viden

-har viden om videnskabelige problemstillinger inden for feltet

-kan reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

- kan applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt

-kan udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller

-kan analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse

- kan formidle forskningsbaseret viden

- kan argumentere på et videnskabeligt grundlag.

- kan diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fag-fæller og ikke-specialister

Kompetencer

kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller

- kan planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring

- er i stand til at foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng

- er i stand til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

- kan tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt inkl. Videnskabelig metode og Ledelsens informationssystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject, incl. Research methods and Management information systems
ModulkodeKAØKO201624
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet