Videnskabelig metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Videnskabsteori i erhvervsøkonomien.

Hvad er teori og hvad vil det sige at teoretisere over et emne?

Argumentationsformer, litteratursøgning, referenceanvendelse og akademiske skriveteknikker.

Teoriretninger inden for økonomistyring, samt kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder.

Læringsmål

Viden

- på et videregående niveau har kendskab til og evner at diskutere feltet økonomistyring ud fra et videnskabsteoretisk udgangspunkt

- er i stand til at kunne demonstrere en generel og grundlæggende viden om de centrale videnskabsteoretiske paradigmer og undersøgelsesmetoder, som anvendes i forskningen inden for økonomistyring

Færdigheder

- kan redegøre for betydningen af videnskabsteoretiske udgangspunkter i relation til argumentation, teoretisering, undersøgelsesdesign og akademiske skriveprocesser

- har indgående færdigheder om valget af undersøgelsesmetode i forhold til en problemstillings udformning

Kompetencer

- har kompetencer inden for anvendelsen af de mest centrale teorier inden for økonomistyringsforskningen, herunder grounded theory, sensemaking, Actor Network Theory, contingency teori, repræsentationsteori og sociologiske perspektiver

- har grundlæggende kompetencer i udarbejdelsen af case studier i relation til kvalitative undersøgelsesmetoder, herunder anvendelsen af interviews og observationer, og med særlig vægt på sikring af validitet og reliabilitet

i relation til kvantitative undersøgelsesmetoder kan udforme spørgeskemaer og surveys, samt content-analysis

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KAØKO201624

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch methods
ModulkodeKAØKO201620
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet