Læring og forandringsprocesser i organisationer og sundhedsarbejde

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Design af læring og forandringsprocesser” bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i organisationsudvikling, forandringsprocesser og organiseringsformer i organisationer generelt, herunder organiseringsformer, der særlig vedrører velfærd, sundhed og trivsel i offentlige, private og frivillige organisationer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • teorier inden for læring og forandringsprocesser i organisationer, herunder organisatorisk læring
 • teorier og metoder til at analysere og initiere læring og forandringsprocesser i forskellige organisationer, som anvender forskellige organiseringsformer
 • teorier relateret til sundhed og velfærd på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at identificere relevante organisatoriske problemstillinger, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange
 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området læring og forandringsprocesser relateret til organisationer og sundhed
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper
 • at udvælge og skabe relevante organisatoriske platforme for involvering af brugere, borgere og netværk i opgaveløsningen.
 • at evaluere effekten i organisationen eller hos brugere, borgere og netværk i forhold til de formulerede mål og værdier.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og forandringsprocesser gennem brug af relevante teorier og undersøgelsesmetoder
 • at igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området læring og forandringsprocesser relateret til organisationer og til sundhedsarbejde
 • at undervise og vejlede i læring og forandringsprocesser relateret til organisationer og sundhedsarbejde
 • på videnskabeligt niveau at kunne evaluere nationale eller lokale initiativer til medarbejderudviklingsinitiativer, sundhedsinitiativer mm.
 • at designe, planlægge og gennemføre en proces- og effektevaluering og bidrage med efterfølgende justering af problemforståelsen.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KALFPK20204

Yderligere informationer

Valgmodulet kan følges af studerede fra andre uddannelser. I dette tilfælde vil der for disse studerende blive afholdt en alternativ prøveform.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and innovative change in organizations and healthcare
ModulkodeKALFPK202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet