Globaliseringsprocesser i uddannelse og organisationer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Design af læring og forandringsprocesser” bygges der videre på opnået viden, opnåede færdigheder og kompetencer fra uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i globale betingelser og muligheder for læring og forandringsprocesser i uddannelsesinstitutioner og organisationer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

  • globale betingelser for læring og forandringsprocesser i uddannelse og organisationer
  • post/dekoloniale relationers betydning for uddannelse og læring i et globalt perspektiv
  • uddannelseskulturer, uddannelsestraditioner og læringssyn i forskellige samfund og regioner.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at beskrive og analysere rammer og betingelser for uddannelse, kompetenceudvikling og læring i internationale og globale kontekster
  • at identificere relevante problemstillinger i relation til globaliseringsprocesser i uddannelse og organisationer, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange
  • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt valgmodulets videnskabelige teorier og metoder
  • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af forandringsforløb i nationale og globale organisations- og uddannelseskontekster ved brug af relevante undersøgelsesmetoder
  • på videnskabeligt niveau at kunne indtænke konsekvenser og betydning af globaliseringsprocesser for social og kulturel kompleksitet.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KALFPK20204

Yderligere informationer

Valgmodulet kan følges af studerede fra andre uddannelser. I dette tilfælde vil der for disse studerende blive afholdt en alternativ prøveform.

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalizationprocesses in educations and organizations
ModulkodeKALFPK202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet