Organisatorisk læring og it (Specialiserings og Valgfag)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er centreret omkring forståelse af læring og vidensudvikling i organisationer i relation til it- integrerende processer. Der er teoretisk fokus på innovation, implementering og forankring, på organisation og ledelse, herunder projektledelse og forandringsledelse i relation til læring og it kontekster i organisationen.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teoretiske paradigmer i relation til innovation, implementering og forankring it og organisatorisk læringsperspektiv,

  • metoder og analytiske problemstillinger i relation til organisation og ledelse, herunder projektledelse og forandringsledelse i et it og organisatorisk læringsperspektiv,

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne foretage velunderbyggede og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder,

  • at kunne tilrettelægge, gennemføre og anvende relevante metoder til forandringsprocesser, der har et it og organisatorisk læringsperspektiv,

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne igangsætte og styre en forandringsproces eller projektproces baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og praksisorienterede metoder og redskaber,

  • at kunne analysere og vurdere it og organisatorisk læringsprojekter i et fremadrettet lærings- og samarbejdsperspektiv med henblik på at fastholde en hensigtsmæssig progression i processen,

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk læring og it (Specialiserings- og Valgfag)
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte undervisning i relation til modulet. Emnet aftales på forhånd mellem den af studienævnet udpegede fagansvarlige og den/de studerende. Sidetal: pr. studerende mindst 15 sider max 20 sider (max 30 sider ved individuel studerende).
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Modulet kan afløses gennem tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal specificere hvilke og hvormange aktiviteter som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter. Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational learning and IT - Specialisation and elective module
ModulkodeKAILOL20166
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet