Kunst, Kultur og Sundhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion, hjemmeopgaver, og praktiske øvelser med fokus på kunst, kultur og sundhed i forskellige akademiske, praktiske og forskningsmæssige sammenhænge. Modulet har fokus på tværfaglighed med inddragelse af viden, færdigheder og kompetencer fra på tværs af uddannelserne Musik, Kunst & Teknologi og Musikterapi. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om:

 • anvendelse af kunst til sociale og sundhedsfremmende formål, herunder forebyggelse, rehabilitering og behandling samt udvikling af bæredygtige og inkluderende kulturfællesskaber
 • teori om kunstens virkemidler, herunder æstetik, kultursociologi, musikpsykologi og sundhedsteori
 • dokumentation og effektforskning inden for feltet
 • etiske overvejelser omkring udvikling, anvendelse & dokumentation af kultur- og sundhedsprojekter

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at tilrettelægge kultur- og sundhedsaktiviteter, som har til formål at adressere udvalgte sundhedsmæssige behov og samfundsmæssige udfordringer
 • at dokumentere, evaluere og afrapportere kultur- og sundhedsaktiviteter
 • at skelne mellem evalueringsmetoder og forskningsmetoder til kunst- og sundhedsprogrammer
 • at kunne reflektere over anvendelse af kunst i sundhedsfeltet ud fra etiske, videnskabsteoretiske og kritisk refleksive principper

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at vælge relevante og passende værktøjer til vurdering af virkninger af programmer og interventioner
 • at udvikle relevante kultur- og sundhedsaktiviteter til social forandring samt forebyggelse og rehabilitering
 • selvstændigt at kunne reflektere over og vurdere kvaliteten og anvendeligheden af kultur- og sundhedsaktiviteter fra etiske  og videnskabsteoretiske principper

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKunst, Kultur og Sundhed
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse.

Reeksamen:
Prøven består i udarbejdelse af en skriftlig rapport, hvor den studerende udvælger eller beskriver en kultur og sundhedsaktivitet og diskuterer dets anvendelse i forhold til formål, etik, dokumentation.

Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 8 sider og må højst være
på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArts & Health
ModulkodeVMKST20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. og 6. semester på BA samt 2. semester på KA
Valgfrit modul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet