Miljøvurdering af planer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Indgående viden om best practice indenfor de forskellige trin for arbejdet med miljøvurdering af planer baseret på højeste internationale forskning indenfor miljøvurderingsfeltet
 • Juridisk viden om krav til indhold og udførelse af miljøvurdering af planer samt sammenhængen til anden lovgivning
 • Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over beslutningsprocessers natur og forløb på det strategiske niveau med henblik på at øge effektiviteten af miljøvurderinger af planer
 • Skal kunne forstå og tage højde for viden og indsigt i afgørelser fra klagenævn samt EU-domstolen i konkrete situationer i praksis

Færdigheder

 • Skal kunne vurdere og udvælge relevante tilgange og metoder til at konsultere borgere og andre aktører i miljøvurderinger af planer
 • Skal kunne anvende videnskabelige og best practice metoder til at vurdere væsentlighed af miljøpåvirkninger i miljøvurderingsprocessen
 • Skal kunne anvende videnskabelige og best practice metoder til at opstille strategiske alternativer i processen.
 • Skal kunne vurdere problemstillinger om beslutningsprocesser og på et videnskabeligt grundlag til at opstille strategier for at øge effektiviteten af miljøvurderinger af planer i en konkret planlægningsmæssigkontekst

Kompetencer

 • Skal selvstændigt kunne igangsætte og være i stand til kritisk at gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i miljøvurderinger af planer og påtage sig et professionelt ansvar for at sikre best practice samt at kvalitetssikre processen.
 • Skal være i stand til at planlægge, lede og deltage engageret og kompetent i komplekse og uforudsigelige processer omkring miljøvurderinger af planer i privat såvel som offentlig regi.
 • Skal kunne udføre og inspirere andre til en miljøvurderingspraksis som fremmer en bæredygtig udvikling, herunder med integration af FN’s verdensmål
 • Skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og inspirere andre til en mere proaktiv, reflekteret og kritisk miljøvurderingspraksis

 

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppeopgaver, individuelle opgaver og selvstudie

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljøvurdering af planer
Prøveform
Skriftlig
Individuel skriftlig prøve
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet er et særskilt modul og er indplaceret på Masterniveau. Der er deltagerbetaling på modulet.
 

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Assessment of Plans
ModulkodeTECHMP23
ModultypeKursus
KategoriSærskilt modul
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design