Problembaseret læring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • centrale tilgange, begreber og teknikker i problembaseret læring
 • forskellige problemtyper, projekttyper og deres indbyrdes relationer
 • videnskabsteoretiske positioner i problembaseret projektarbejde

Færdigheder

 • definere problembaseret læring med udgangspunkt i teori og egne erfaringer
 • planlægge og styre et problembaseret projektarbejde under hensynstagen til den givne problemtype, projektets længde og gruppens sammensætning
 • identificere, analysere og formulere en åben og kompleks problemstilling under hensynstagen til de menneskelige og samfundsmæssige sammenhænge i hvilke problemet indgår
 • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til åben og bæredygtig problemløsning af komplekse problemer
 • diskutere metodiske konsekvenser af forskellige videnskabsteoretiske positioner
 • analysere, sammenstille og vurdere processerne i arbejdet med forskellige problemtyper
 • analysere og vurdere gruppeprocesserne i det problemorienterede projektarbejde, herunder gruppens planlægning, monitorering og udvikling af gruppearbejdet

Kompetencer

 • udvikle en studiepraksis, der er tilpasset et problembaseret, projektorganiseret og digitaliseret læringsmiljø
 • udpege, afprøve og evaluere relevante teknikker og tilgange til at forbedre et problembaseret projektarbejde
 • overføre erfaringer fra problembaserede projekter til handlingsanvisninger for lignende projekter
 • vurdere egen progression i PBL på et erfaringsbaseret og læringsteoretisk grundlag

Undervisningsform

Se § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeTECHENGPBL20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design