Innovation af ny digital teknologi indenfor sundhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulets formål er undersøge og komme med bud på løsning af problemer forbundet med digitalisering af sundhedssektoren og engagere sig i de forandringsprocesser, som implementering af digitale systemer medfører for borgere/patienter, medarbejdere og ledelse. Modulet er forankret hos Forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Bæredygtighed og Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • redegøre for teorier og metoder til design og implementering af teknologi, herunder digitalisering, i samarbejde med kerneaktører.
  • redegøre for forandringsorienterede metoder og deres videnskabsteoretiske afsæt.

Færdigheder

  • analysere og konceptudvikle teknologiske og digitale forandringstiltag inden for digital sundhed.
  • anvende participatoriske og/eller etnografiske metoder til at forstå teknologiudvikling og digitalisering fra et brugerperspektiv. 

Kompetencer

  • reflektere kritisk over egen metodeanvendelse og de rammer, som design- og implementeringsprocesser stiller for kerneaktørers deltagelse i digitalt og teknologisk design.
  • samarbejde med kerneaktører om teknologisk design. 
  • planlægge en participatorisk designproces og om muligt pilotteste løsningen. 

Undervisningsform

Projektmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation af ny digital teknologi indenfor sundhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Innovation within Health
ModulkodeTBTANB23401
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design