Videregående etnografiske metoder og teknoantropologisk analyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets fokus er hvordan man som teknoantropolog arbejder selvstændigt, metodisk og analytisk med etnografisk empiri. Modulet behandler fem forbundne tematikker: Etnografisk videnskabsteori, Interviewmetode, Deltagende observation, Digitale/Netnografiske metoder, samt Analyse og skriftlig fremstilling af etnografiske resultater. Kurset er således centralt for den tekno-antropologiske værktøjskasse og understøtter projektmodulet. Modulet er forankret hos Institut for Kultur og Læring hos undervisere, som forsker i teknoantropologiske temaer og metoder.

Læringsmål

Viden

  • beskrive forskellige videnskabsteoretiske positioner der anvendes i etnografiske/antropologiske undersøgelser med fokus på teknologi, teknologikulturer og teknologipraksis.
  • forklare forskellige etnografiske, herunder digitale og/eller netnografiske metoder, der kan anvendes til at beskrive og analysere menneskets anvendelse og forståelse af teknologi.
  • redegøre for sammenhænge mellem metode- og teorivalg og vidensskabelse/vidensproduktion.

Færdigheder

  • formulere etnografiske og socio-tekniske spørgsmål og vurdere forbindelser mellem feltarbejde og undersøgelsesfeltets kultur, organisation og aktører.
  • anvende etnografiske og digitale metoder, f.eks. netnografi, til undersøgelse af ekspertise/ekspertkulturer eller udvikling/anvendelse af teknologi.
  • anvende socio-tekniske, heriblandt antropologiske, tilgange i analyse af teknologiens aktører.
  • vurdere de væsentligste aktørers interesser inden for en given teknologi.

Kompetencer

  • udarbejde et undersøgelsesdesign, gennemføre et etnografisk feltarbejde og analysere kvalitative data.
  • reflektere over gyldighederne og begrænsningerne af egne observationer og metoder.
  • identificere og reflektere over aktørernes betydning for en given teknologianvendelse.

Undervisningsform

Kursusmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående etnografiske metoder og teknoantropologisk analyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Ethnographic Methods and Techno-Anthropological Analysis
ModulkodeTBTANB23302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet