Introduktion til antropologi og etnografiske metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem en blanding af forelæsning og feltøvelser introducerer kursusmodulet til grundlæggende etnografiske metoder, centrale begreber fra den antropologiske faghistorie og disses relevans for studier af samspillet mellem teknologi og mennesker. Kursusmodulet oparbejder færdigheder i at formulere antropologiske spørgsmål, gennemføre etnografiske interviews og deltagende observationer, samt kompetencen til at reflektere over, hvordan antropologiske perspektiver på teknologi og kultur har ændret sig over tid. Modulet er forankret hos Institut for Kultur og Læring hos undervisere, som forsker i teknoantropologiske temaer og metoder.

Læringsmål

Viden

  • forklare antropologisk teori og metode som grundlag for indsamling og analyse af empirisk materiale vedr. teknologiske og digitale kulturer og processer.
  • beskrive kvalitative metoder, herunder etnografisk feltarbejde som redskab til intersubjektiv og positioneret vidensproduktion.

Færdigheder

  • redegøre for og sammenligne udvalgte antropologiske og etnografiske metoder og teoretiske positioner.
  • gennemføre etnografisk interview og deltagerobservation.

Kompetencer

  • diskutere centrale antropologiske begreber og etnografiske metoder til studiet af teknologiske og digitale kulturer og processer.

Undervisningsform

Kursusmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til antropologi og etnografiske metoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Anthropology and Ethnographic Methods
ModulkodeTBTANB23103
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet