Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på uddannelsens første fem semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektets formål er at træne studerende i selvstændig planlægning og gennemførelse af et teknoantropologisk studie i et selvvalgt teknologidomæne med henblik på at bygge bro mellem forskellige teknologiforståelser og –praksisser i et selvvalgt teknologidomæne.

Læringsmål

Viden

  • etnografiske og/eller intervenerende metoder
  • en teknologi inden for et udvalgt domæne
  • teorier om tværfaglighed, hybriditet og interaktionel ekspertise

Færdigheder

  • anvende teknoantropologiske metoder og teorier til belysning af projektets problemformulering
  • kritisk vurdere forskellige videnskabsteoretiske positioners mulige bidrag til udvikling af teknologi
  • konkret forbinde projektet til videnskabsteoretiske positioner

Kompetencer

  • formulere en teknoantropologisk problemformulering vedr. tværfaglighed, hybriditet og interaktionel ekspertise
  • bidrage til skabelse af robuste og samfundsansvarlige teknologiske løsninger
  • identificere og dokumentere egne kvalifikationer inden for teknoantropologisk problemløsning i tværfaglige kontekster
  • reflektere over, hvorledes den teknoantropologiske faglighed biddrager til teknologisk problemløsning

Undervisningsform

Projektarbejde. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeTBTANB20601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design