Værdidrevet teknologisk intervention

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne 'Teknologisk innovation' (projekt) og 'Teknologi og etik'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette projektmodul har til formål at udvikle færdigheder i at designe, igangsætte og gennemføre et teknoantropologisk projekt om værdidrevet teknologisk innovation.

Læringsmål

Viden

 • værdidrevet teknologisk intervention og dens videnskabsteoretiske rammer
 • etiske problemstillinger, der knytter sig til et valgt teknologiområde
 • teknologiske elementer og deres virke i innovationsprocesser

Færdigheder

 • anvende etnografiske metoder til udforskningen af aktøres etiske værdier i teknologisk innovation
 • sammen med centrale aktører konstruere etiske fremtidsvisioner vedr. ny teknologi
 • gennemføre en etisk teknologivurdering af en teknologisk innovation

Kompetencer

 • vurdere mulighederne for inddragelse af flere aktører i problembaserede projekter
 • reflektere over metodiske og etiske udfordringer i forbindelse med teknologisk intervention
 • vurdere hvorledes teknologisk elementer medierer/påvirker menneskers praksis og livsverden
 • reflektere over egen rolle som etisk forandringsagent
 • reflektere kritisk over de institutionelle rammer, der bliver sat gennem den opstillede intervention
 • formidle teknologisk indhold og socio-tekniske problematikker med relation til et undersøgelsesfelt

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVærdidrevet teknologisk intervention
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelValue Driven Technological Intervention
ModulkodeTBTANB20505
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design