Portfolio i teknoantropologisk projektarbejde og analyse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet 'Videregående etnografiske metoder og teknoantropologisk analyse'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • metoder til faglig refleksion og dokumentation af etnografisk feltarbejde og analyse i teknologisk innovation
  • metodiske, etiske og forskningsmæssige implikationer af indsamling og analyse af etnografisk feltarbejdsdata

Færdigheder

  • anvende etnografiske metoder til at producere og strukturere empirisk materiale med henblik på analyse og fortolkning af teknologier, teknologikulturer og vidensproduktion
  • anvende etnografisk feltarbejde, som biddrager til innovation

Kompetencer

  • organisere og formidle et komplekst etnografisk feltarbejde i teknologisk innovation
  • reflektere over, hvordan metodevalg, undersøgelsesperspektiv og adgang til viden former konkrete analyser
  • vurdere, hvordan man formidler etnografisk data og analyse til forskellige aktører i teknologisk innovation

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPortfolio i teknoantropologisk projektarbejde og analyse
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPortfolio in Techno-Anthropological Project Work and Analysis
ModulkodeTBTANB20504
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design