Teknologi i antropologisk perspektiv

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne 'Teknoantropologisk case-analyse af teknisk ekspertise' (projekt) og 'Introduktion til antropologi og etnografiske metoder'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal planlægge og gennemføre en teknoantropologisk undersøgelse inden for en afgrænset lokal teknologipraksis med henblik på at foretage en teknoantropologisk analyse.

Læringsmål

Viden

  • videnskabsteoretiske positioner, der informerer teknoantropologiske studier af teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis
  • etnografiske metoder, der understøtter antropologisk analyse af teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis
  • aktører, fagdiscipliner og institutioner der er centrale for den undersøgte teknologiske udviklings- og/eller anvendelsespraksis

Færdigheder

  • analysere udvalgte situerede teknoantropologiske problemer i relation til den undersøgte teknologiske praksis
  • argumentere for valg og anvendelse af konkrete etnografiske metoder og socio-tekniske, herunder antropologiske, teorier i forbindelse med undersøgelse af en teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis

Kompetencer

  • designe en teknoantropologisk undersøgelse og gennemføre et kort teknoantropologisk feltarbejde
  • reflektere over hvordan institutionelle rammer har betydning for videnpositioner og teknologisk praksis
  • formidle projektets teknologiske indhold og socio-tekniske problematikker vedrørende den valgte teknologi i praksis
  • samarbejde og organisere vidensdeling med eksterne samarbejdspartnere

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologi i antropologisk perspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology in Anthropological Perspective
ModulkodeTBTANB20301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design