Introduktion til antropologi og etnografiske metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • antropologisk teori og metode som grundlag for indsamling og analyse af empirisk materiale vedr. teknologi og teknologikulturer
  • kvalitative metoder, herunder etnografisk feltarbejde som redskab til intersubjektiv og positioneret vidensproduktion

Færdigheder

  • redegøre for og sammenligne udvalgte antropologiske og etnografiske metoder og teoretiske positioner
  • gennemføre etnografisk interview med eksperter og deltagerobservation

Kompetencer

  • diskutere centrale antropologiske begreber og etnografiske metoder til studiet af teknologi og teknologikulturer
  • reflektere over teknologis kulturelle og kontekstuelle aspekter

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til antropologi og etnografiske metoder
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Anthropology and Ethnographic Methods
ModulkodeTBTANB20103
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design