Livscyklusbaseret miljøvurdering af produkter og systemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Re-design for bæredygtighed'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektkursus ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer som benyttes aktivt i projektet.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • livscyklustankegangen i analyse af produkter og teknologiske systemer
 • metoder til at gennemføre miljøvurderinger af produkter og produktliv i kontekst

Færdigheder

 • udvælge en hensigtsmæssig metode for miljøvurdering af en teknologi eller et teknologisk system
 • definere en relevant funktionel enhed eller ydelse for et produkt eller system
 • modellere en opgørelse ved hjælp af et dedikeret LCA værktøj
 • gennemføre karakterisering, normalisering og vægtning
 • gennemføre følsomhedsanalyse og fortolke resultaterne af LCA'en i overensstemmelse hermed
 • udvikle forslag til anvendelse af resultaterne og til videre analyser baseret på LCA'en
 • redegøre for de vurderingsparametre der anvendes til at beskrive miljø, arbejdsmiljø og ressourcepåvirkninger.
 • redegøre for de væsentligste industrielle og reguleringsmæssige anvendelser af LCA, herunder beskrive værktøjerne i den integrerede produktpolitik, IPP

Kompetencer

 • udføre en livscyklusbaseret miljøvurdering af et konkret produkt eller et teknologisk system
 • inddrage relevante eksisterende livscyklusbaserede miljøanalyser i konkrete designforløb

Undervisningsform

Undervisningen foregår gennem forelæsninger, case-baserede workshops og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLivscyklusbaseret miljøvurdering af produkter og systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLife Cycle Assessments of Product Life and Systems
ModulkodeTBIBDB17405
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design