Co-design og brugerinddragelse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Produkter, brug og kontekst'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektkursus ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer som benyttes aktivt i projektet.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • metoder og værktøjer, der hører til brugerinddragelse som tilgang til design, herunder bl.a. designspil og anvendelsen af prototyper
 • metoder og værktøjer til at strukturere og analysere brugerindsigt opnået via brugerinddragelse og co-design, herunder bl.a. affinitets-diagrammer og workflow modeller
 • teorier og begrebsapparater, der beskriver viden og videntyper samt samspillet mellem disse (f.eks. grænseobjekts teori)

Færdigheder

 • redegøre for principperne i brugerinddragelse og co-design
 • udvælge og anvende metoder til brugerinvolvering og co-design samt begrunde valget
 • konstruere og gennemføre designspil med brugere og vurdere udbyttet
 • anvende modeller og prototyper som grundlag for dialog og samspil med brugere og vurdere udbyttet
 • systematisere og analysere empiri ved hjælp af affinitetsdiagrammer og sekvensanalyser
 • redegøre for de videntyper og samspillet mellem videns domæner der foregår i en co-design eller brugerinddragende designproces

Kompetencer

 • kunne indgå selvstændigt i en brugerinddragende designproces eller en co-designproces
 • kunne identificere brugerbehov ved at inddrage brugere i en designproces eller have dem som co-designere
 • kunne strukturere brugerinddragelse og co-design

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og underviserinitierede workshops, studiekredse omkring cases samt mindre opgaver, der knytter sig til projektkurset.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCo-design og brugerinddragelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCo-design and User Involvement
ModulkodeTBBDB20302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design