Modeller, mekanik og materialer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset kombinerer elementer fra matematisk pensum med elementer fra styrke- og materialepensum.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • forskellige materialetyper og materialeegenskaber
 • korrosion og overfladefænomener
 • kræfter, momenter og ligevægtsbetingelser for plane og rumlige kraftsystemer
 • statik, friktion og snitkræfter
 • massemidtpunkt og inertimoment
 • spændinger og deformationer i simple plane bjælker 
 • 2D og 3D vektorer, prikprodukt, krydsprodukt samt anvendelser heraf
 • opstilling og løsning af lineære ligningssystemer
 • invers matrix
 • første og anden ordens differentialligninger

Færdigheder

 • opstille modeller for statiske og fænomener 
 • bestemmer spændinger og tøjninger i simple, lineærts elastiske konstruktionselementer 
 • benytte statik ved beregning af bl.a. reaktionskræfter og snitkræfter samt redegøre for anvendte modelantagelser
 • beskrive og begrunde materialevalg og deres mekaniske egenskaber 
 • anvende relevante databaser for mekaniske, fysiske og kemiske egenskaber 
 • regne med 2D og 3D vektorer 
 • bestemme reduceret echelonform af en matrix 
 • udføre beregninger med simple matrixoperationer
 • afgøre om en matrix er inverterbar og i bekræftende fald beregne dens inverse 
 • løse første og anden ordens differentialligninger, generelt og med begyndelsesbetingelser

Kompetencer

 • foretage metodisk valg af materialer ved hjælp af materialevalgskort i relation til brugssammenhæng såvel som bæredygtighedsprofil
 • arbejde med matematiske modeller af mekaniske fænomener, hvor de benyttede materiale er for de fænomener, de beskriver

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger koblet med arbejdsopgaver løst i grupper samt et antal miniprojekter, der gennemføres i grupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModeller, mekanik og materialer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModels, Mechanics and Materials
ModulkodeTBBDB20104
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design