Designprocesser og visualisering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører projektmodulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • tværfaglige designprocesser
 • anvendelse af teoretiske begreber i konkret projektarbejde
 • forskellige designrelevante visualiseringsteknikker 
 • hvordan visualiseringer som repræsentationer kan fungere i en vidensdelings praksis
 • brug af socio-tekniske arbejdsblade

Færdigheder

 • indsamle og vurdere empiri i forbindelse med feltstudier
 • vurdere den kommunikation der kan etableres med specifikke visualiseringsmetoder
 • skitsere et udvalg af  koncepter baseret på socio-materiel analyse
 • konstruere enkle mock-ups og skalamodeller af udvalgte koncepter/løsninger
 • indsamle, opsøge, behandle og vurdere viden genereret gennem desk research og feltarbejde
 • forstå at en problemanalyse er guidet af empiri og praksis
 • lære om gruppenormer gennem en faciliteret proces, herunder interaktion internt i gruppen, at kunne videndele, at kunne give feedback, at kunne håndtere konfliktløsning samt at kunne skrive en rapport

Kompetencer

 • gennemføre teambaseret projektarbejde
 • udvælge metoder til at analysere produkter og teknologier i deres brugskontekst og som samfundsmæssig praksis
 • identificere og undersøge grundlæggende problematikker vedrørende koncepternes mekaniske og materialemæssige egenskaber
 • planlægge og gennemføre en aktørorienteret designproces
 • bruge repræsentationsteknikker ved opsætning af milepæle i et projektforløb  
 • udvælge og anvende grundlæggende visuelle kommunikationsteknikker med manuelle og digitale værktøjer
 • konstruere enkle mock-ups og skalamodeller af udvalgte koncepter
 • tilrettelægge en samlet læreproces over et projektforløb

Undervisningsform

Undervisningen i dette projektmodul foregår som vekselvirkning mellem korte instruktioner, visualiseringsøvelser og projektarbejde. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesignprocesser og visualisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign Processes and Visualization
ModulkodeTBBDB20102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design