Systemisk omstilling af ressourcestrømme

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • metoder til at afgrænse, karakterisere og beskrive et materiale flow system
 • fremgangsmåder til udvikling af bæredygtige materiale flow systemer, deres funktionalitet og brugsprocesser
 • metoder til at analysere aktørernes roller og relationer i et flow system
 • relevant lovgivning, regulativer, standarder mm.
 • materiale flow i forsyningskæder og forbrugsmønstre som udfordringer for en cirkulær økonomi
 • designprojektet som systematisk forandringsskabende

Færdigheder

 • analysere systemer som bestående af en kombination af materielle komponenter, teknologier, modeller, mennesker og institutionsdannelser
 • identificere bæredygtighedsudfordringer i et system
 • definere elementer og grænser i et system samt analysere kritiske forhold i samspillet mellem et systems forskellige komponenter og dele
 • analysere muligheder for omstilling af et system
 • analysere kritiske forhold i samspillet mellem et systems aktører og de organisatoriske forhold og institutionelle rammer de virker i
 • designe (eller re-designe) et system ved inddragelse af viden og perspektiver fra systemets forskellige brugere og aktører
 • visualisere systemer på måder, der understøtter kommunikation om systemer og deres omstilling

Kompetencer

 • argumentere for en hensigtsmæssig afgrænsning af et materiale flow system
 • anvende systemteoretiske perspektiver til at udvikle bæredygtige systemiske koncepter
 • designe eller re-designe et materiale flow system med baggrund i en kritisk analyse og reflekteret afvejning af bæredygtighed og forskellige hensyn som funktionalitet, aktørroller samt vidensprocesser og læring
 • argumentere for på hvilken måde en designintervention kan gøre et system mere bæredygtigt
 • træffe afgørende beslutninger på usikkert grundlag
 • skabe løbende interaktion med eksterne partnere i et omstillingsperspektiv
 • reflektere over rollen som systemdesigner
 • reflektere og eksplicitere egne kompetencer som integrativ designingeniør
 • selvstyring i teamarbejde

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret projektorienteret arbejde indenfor modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSystemisk omstilling af ressourcestrømme
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSystemic Transition of Resource Streams
ModulkodeTBBD23502
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design