Livscyklusvurdering (LCA)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • livscyklustankegangen i analyse og sammenligning af produkter og teknologiske systemer
 • metoder til at gennemføre miljøvurderinger af produkter og produktliv i kontekst

Færdigheder

 • udvælge en hensigtsmæssig metode for miljøvurdering af et produkt/service eller et teknologisk system

 • definere en relevant funktionel enhed eller ydelse for et produkt eller system

 • modellere en opgørelse ved hjælp af et dedikeret LCA (life cycle assessment) værktøj

 • vurdere miljøpåvirkninger i livscyklus ved hjælp af en LCIA (life cycle impact assessment) metode (inkl. karakterisering, normalisering og vægtning)
 • gennemføre følsomhedsanalyse og fortolke resultaterne af LCA’en i overensstemmelse hermed
 • udvikle forslag til anvendelse af resultaterne og til videre analyser baseret på LCA’en
 • redegøre for de vurderingsparametre, der anvendes til at beskrive miljø, arbejdsmiljø og ressourcepåvirkninger.
 • redegøre for hvordan miljø, arbejdsmiljø og ressourcepåvirkninger kan styres og reduceres gennem life cycle management

Kompetencer

 • udføre en livscyklusbaseret miljøvurdering af et konkret produkt, en service eller et teknologisk system
 • inddrage relevante eksisterende livscyklusbaserede miljøanalyser i konkrete designforløb
 • inddrage relevante eksisterende livscyklusbaserede miljøanalyser i konkrete designforløb sammen med overvejelser om life cycle management

Undervisningsform

Undervisningen foregår gennem forelæsninger, case-baserede workshops og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLivscyklusvurdering (LCA)
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLife Cycle Assessment (LCA)
ModulkodeTBBD23404
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design