Cirkulær økonomi og værdikæder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • kortlægning af forretningsmodeller og samspillet mellem værditilbud, kunde- og brugerrelationer, interne aktiviteter og ressourcer samt eksterne relationer til leverandører, kunder og brugere m.m.
 • analyse af virksomheds samfundsmæssige kontekst og konkurrencesituation
 • forretningsmodeller med forskellige varianter af produktejerskab og service
 • cirkulær økonomi som strategi for at forlænge produktlevetid, reducere produktbehov og genanvende ressourcer
 • design- og redesignstrategier for længere produktlevetid og genanvendelse som resultat af ændringer af fysisk produktudformning og serviceydelser
 • national og international regulering med henblik på at fremme cirkulær økonomi som del af produktudvikling og udvikling af forretningsmodeller
 • udvikling og ændring af forretningsmodeller som led i strategi for cirkulær økonomi

Færdigheder

 • anvende analyser af sociale praksisser og livscyklusvurderinger til at identificere og beskrive et produktsystems miljøforhold
 • identificere muligheder for designstrategier, der kan forlænge produktlevetid, øge produktudnyttelse og øge genanvendelse som en del af et produkt-/servicesystem
 • kombinere analyse af samfundsmæssig kontekst og forretningsmodeller som grundlag for strategiudvikling
 • skitsere nye forretningsmodeller og vurdere deres miljømæssige potentiale og forudsætninger for dets realisering

Kompetencer

 • vurdere det miljømæssige og forretningsmæssige potentiale ved ændring af et produktsystem ud fra principper om cirkulær økonomi
 • analysere nødvendige ændringer af sociale praksisser for at implementere ændringer af et produktsystem
 • udvikle handlingsplan for udvikling og ændring af produkt-/servicesystemer med henblik på at reducere miljøpåvirkninger
 • planlægge samarbejde med eksterne aktører om udvikling af designforslag og strategiforslag

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og præsentationer og understøtter arbejdet i semesterets projektmodul.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCirkulær økonomi og værdikæder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles i forbindelse med eksamen i semesterets projektmodul.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCircular Economy and Technology Assessment
ModulkodeTBBD23402
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design