Design af bæredygtige produkt-/servicesystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • miljøaspekter af konventionelle produktejerskabsmodeller og produkt/servicesystemer
 • designstrategier for cirkulær økonomi med kombinationer af fysisk produktudformning og serviceydelser
 • forretningsmodeller med forskellige varianter af produktejerskab og service og deres samspil med samfundsmæssig kontekst

Færdigheder

 • inddrage viden fra livscyklusvurderinger til at identificere og redegøre for relevante miljøforhold for et produktsystem og betydningen af life cycle management
 • vurdere forskellige aktørers og systemers betydning for casens miljøaspekter
 • identificere muligheder for forskellige designstrategier, der kan forlænge produktlevetid eller øge genanvendelse som en del af et produktsystem og/eller værdikæde
 • modellere forslag til nye værdikæder og forretningsmodeller for projektcase og analysere deres miljømæssige potentialer og forudsætninger

Kompetencer

 • vurdere det miljømæssige og forretningsmæssige potentiale ved mulige ændringer af et produktsystem
 • beskrive mulige udviklingsprocesser baseret på life cycle management for videreudvikling og implementering af forslag til nyt eller ændret produkt/service-system
 • vurdere og anvende visualiseringsteknikker, der er bedst egnet til at visualisere og formidle data, analyser og designforslag til forskellige aktører i projektcase
 • etablere samarbejde med eksterne aktører om projektcase og løbende vurdere muligheder for co-design af analyser og designløsninger

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret projektorienteret arbejde inden for modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af bæredygtige produkt-/servicesystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Product/Service Systems and Value Chains
ModulkodeTBBD23401
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design