Co-design og gamification

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår: 

Læringsmål

Viden

  • metoder og værktøjer, der hører til brugerinddragelse som tilgang til design, herunder gamification
  • metoder og værktøjer til at strukturere og analysere brugerindsigt opnået via brugerinddragelse og co-design
  • teorier og begrebsapparater, der beskriver viden og videntyper samt samspillet mellem disse

Færdigheder

  • redegøre for principperne i brugerinddragelse og co-design
  • udvælge og anvende metoder til brugerinvolvering og co-design samt begrunde valg
  • konstruere og gennemføre designspil med forskellige aktører og vurdere udbyttet
  • redegøre for de videntyper og samspillet mellem videns domæner, der foregår i en co-design eller brugerinddragende designproces

Kompetencer

  • kunne indgå selvstændigt i en brugerinddragende designproces eller en co-designproces
  • kunne identificere brugerbehov ved at inddrage brugere i en designproces eller have dem som co-designere
  • kunne strukturere brugerinddragelse og co-design

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og underviserinitierede workshops, studiekredse omkring cases samt mindre opgaver, der knytter sig til semesterets projektmodul.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCo-design og gamification
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCo-design and Gamification
ModulkodeTBBD23303
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design