Produkters virkemåde og interaktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet. 

Studerende, der gennemfører modulet, opnår: 

Læringsmål

Viden

 • begreber og teori, der kan bruges til socio-materiel analyse 
 • forståelse for hvordan produkter og teknologier kan anskues som socio-materielle entiteter, hvis egenskaber fastlægges af de relationer, de indgår i 
 • systematiske og kreative metoder til at designe brugerinterfaces 

Færdigheder

 • anvende en aktørbaseret tilgang til at analysere produkter/teknologier i social kontekst herunder interfaces til hverdagslivs- og professionelle praksisser 
 • benytte kvantitative og kvalitative data indsamlingsmetoder til inddragelse af brugere og forståelse af brugspraksisser 
 • anvende en aktørbaseret tilgang til at analysere eget indsamlet materiale og benytte analysen aktivt som en del af en designproces 
 • anvende teoretiske begreber indenfor socio-materielle analysemetoder på egen empiri 
 • reflektere over forskellige analytiske og metodiske tilgange til ingeniørdesign og den viden og proces, disse tilgange genererer 

Kompetencer

 • identificere forståelsesrammer og socio-materielle relationer, der har været bestemmende for nuværende produkters udformning 
 • kunne inddrage relevante aktører i forståelsen af problemfeltet samt til test af design og interfaces ud fra en brugercentreret designtilgang 
 • kunne indgå i en faglig diskussion af et produkt eller en teknologis designproces 
 • kunne forstå og anvende systematiske designmetoder 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og workshops initieret af underviser og studiekredse omkring cases. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukters virkemåde og interaktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOperation and Interaction of Products
ModulkodeTBBD23203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design