Produkters miljøaftryk

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet. 

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • produkters fremstilling, udformning og virkemåde 
 • materialer og deres associerede miljøpåvirkning 
 • produkters livscyklus, miljøaspekter og miljøpåvirkninger 
 • strategier for bæredygtig udvikling, herunder cirkulær økonomi 
 • ressourceforbrug i globalt perspektiv 

Færdigheder

 • adskille og kortlægge produkter på komponentniveau  
 • analysere og vurdere omfanget af et produkts miljøbelastning i et livscyklusperspektiv og opstille en samlet afvejning 
 • analysere samspil mellem produkt, aktører og kontekst (i form af infrastruktur, forsyningssystemer m.m.) 
 • kortlægge offentlig regulering for produkter 

Kompetencer

 • vurdere muligheder for at vedligeholde og reparere produkter, på baggrund af eco-design principper 
 • kommunikere og formidle et produkts miljøbelastning i et livscyklusperspektiv 
 • kunne identificere umiddelbare hotspots i et produkts livscyklus 
 • kunne udvikle forslag til designforbedringer, med udgangspunkt i identificerede hotspots 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og præsentationer og understøtter arbejdet i semesterets projektmodul.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukters miljøaftryk
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles i forbindelse med eksamen i semesterets projektmodul.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Footprint of Products
ModulkodeTBBD23202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design