Bæredygtigt re-design af tekniske produkter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • metoder og redskaber til at gennemføre kreativ ingeniørfaglig syntese 
 • fremstillingsmetoder og processer og deres egnethed til at realisere design 
 • design for X (med vægt på bæredygtighed) 
 • eksisterende anvendte standarder for bæredygtighed

Færdigheder

 • beskrive et produkts virkemåde og udformning 
 • beskrive et produkts socio-tekniske kontekst og klarlægge forskellige brugsbehov og værdier gennem interviews og observationer 
 • analysere og vurdere omfanget af et produkts miljøbelastning i et kredsløbsperspektiv og opstille en samlet afvejning af ovenstående forhold i et produktlivsgalleri 
 • tolke resultater af disse analyser og formulere krav og kriterier for et re-design af et produkt mht. bæredygtighed, herunder tage i betragtning at en problemanalyse er guidet af empiri og praksis 
 • udvælge og detaljere løsningsforslag under hensyntagen til funktionalitet og brug, samt lave en teknisk vurdering af løsningsforslagenes kvalitet og brugbarhed i forhold til opstillede krav og kriterier 
 • udforme et re-design af et produkt på baggrund af udførte analyser og opstille en målsætning samt skabe løsningsforslag
 • lære om gruppenormer gennem en faciliteret proces, herunder interaktion internt i gruppen, at kunne videndele, at kunne give feedback, at kunne håndtere konfliktløsning samt at kunne skrive en rapport 
 • udføre et designprojekt som en iterativ proces 
 • selvstændig brug af vejleder 

Kompetencer

 • strukturere problembaseret projektarbejde, herunder anvendelsen af milepæle, samt videndele med andre teams 
 • reflektere over kvaliteten af det oprindelige design sammenlignet med forslaget til et re-design og set i forhold til den undersøgte socio-tekniske kontekst såvel som bæredygtigheds dimensioner 
 • kommunikere og formidle både det problembaserede analyse- og designarbejde samt den endelige løsning 
 • træde ind i felten gennem tekniske artefakter og etnografiske studier 

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret projektorienteret arbejde indenfor modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtigt re-design af tekniske produkter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Re-design of Technical Artefacts
ModulkodeTBBD23201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design