Engineering design

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • kendskab til forskellige dataindsamlingsmetoder (f.eks. feltstudier)
 • kendskab til gængse engineering design metoder (f.eks. fra Nigel Cross)
 • kendskab til forskellige designprocesser
 • forskellige designrelevante visualiseringsteknikker

Færdigheder

 • anvende forskellige dataindsamlingsmetoder til at undersøge problematikker og aktører
 • anvende metoder til analyse af indsamlet data om aktørerne og feltet
 • producere forskellige designobjekter (f.eks. arbejdsblade)
 • opstille krav og kriterier på baggrund af indsamlet data om aktørerne og feltet
 • anvende idégenereringsmetoder med henblik på at generere løsninger på opstillede problematikker

Kompetencer

 • planlægge og udvælge engineering design metoder ift. et designforløb, der veksler imellem divergente og konvergente metoder
 • begrunde og reflektere over anvendelsen af forskellige engineering design metoder
 • udspænde et løsningsrum og opstille krav og kriterier på baggrund af inputs fra relevante aktører
 • oversætte analyserne til sociomaterielle løsninger
 • visualisere data, analyser og koncepter – og sammenhængen mellem disse

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og præsentationer og understøtter arbejdet i semesterets projektmodul.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEngineering design
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles i forbindelse med eksamen i semesterets projektmodul.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngineering Design
ModulkodeTBBD23102
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design