Dynamik og svingninger

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Modeller, mekanik og materialer'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • dynamik samt svingninger af systemer
 • modeller til beskrivelse af bevægelser og svingninger
 • dæmpning og regulering af svingninger
 • matematiske modeller til beskrivelse af dynamiske systemer

Færdigheder

 • identificere relevante frihedsgrader for simple modeller af mekaniske systemer, samt kilder til inerti, stivhed, energi-dissipation og ydre kræfter
 • benytte matematisk og numerisk analyse til at løse standard-bevægelsesligninger for modeller af mekaniske systemer
 • give praktisk anvendelige fortolkninger og vurderinger af analytiske og numeriske resultater
 • identificere resonansproblemer for konkrete mekaniske systemer, hvis dynamik (dvs. inerti og/eller energi-dissipation) ikke kan ignoreres
 • anvende teorier for simple og idealiserede modeller til design og analyse af konkrete, realistiske dynamiske systemer
 • redegøre for begrænsningerne i de anvendte modeller og metoder, samt for betydningen og de mulige konsekvenser af forsimplende antagelser, især linearisering og begrænsning af antal frihedsgrader
 • Udfærdige en professionel rapport over miniprojekter ved hjælp af de to softwares LYX og Maple

Kompetencer

 • forstå, analysere og opstille modeller for mekaniske systemer og kontrollerede processer
 • vurdere forskellige måder at kontrollere svingninger og vibrationer

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og løsning af opgaver.        

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamik og svingninger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamics and Vibrations
ModulkodeTBBD22203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design