Re-design for bæredygtighed

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i ’Designprocesser og visualisering’ på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • metoder og redskaber til at gennemføre kreativ ingeniørfaglig syntese
 • fremstillingsmetoder og processer, og deres egnethed til at realisere design
 • design for X (med vægt på bæredygtighed)
 • eksisterende anvendte standarder

Færdigheder

 • beskrive et produkts virkemåde og udformning
 • beskrive et produkts socio-tekniske kontekst, og klarlægge forskellige brugsbehov og værdier gennem interviews og observationer
 • analysere og vurdere omfanget af et produkts miljøbelastning i et kredsløbsperspektiv og opstille en samlet afvejning af ovenstående forhold i et produktlivsgalleri
 • tolke resultater af disse analyser og formulere krav og kriterier for et re-design af et produkt mht. bæredygtighed, herunder at en problemanalyse er guidet af empiri og praksis
 • udvælge og detaljere løsningsforslag under hensyntagen til funktionalitet og brug, samt lave en teknisk vurdering af løsningsforslags kvalitet og brugbarhed i forhold til opstillede krav og kriterier
 • udarbejde arbejdsblade til at fastholde observationer, overvejelser, løsningsforslag og eksperimenter i analyse- og syntesearbejde
 • udforme et re-design af et produkt på baggrund af udførte analyser og opstille en målsætning samt skabe løsningsforslag (Fusion/Rhino)
 • udforme simple prototyper i værksted
 • lære om gruppenormer gennem en faciliteret proces, herunder interaktion internt i gruppen, at kunne videndele, at kunne give feedback, at kunne håndtere konfliktløsning samt at kunne skrive en rapport
 • udføre et designprojekt som en iterativ proces
 • selvstændigt brug af vejleder

Kompetencer

 • strukturere problembaseret projektarbejde, herunder anvendelsen af milepæle, samt videndele med andre teams
 • reflektere over kvaliteten af det oprindelige design sammenlignet med forslaget til et re-design og set i forhold til såvel den undersøgte socio-tekniske kontekst såvel som bæredygtigheds dimensioner
 • kommunikere og formidle både det problembaserede analyse- og designarbejde samt den endelige løsning
 • træde ind i felten gennem tekniske artefakter og etnografiske studier

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret projektorienteret arbejde indenfor modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRe-design for bæredygtighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Beskrevet i detaljer i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRe-design for Sustainability
ModulkodeTBBD22201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtigt design)
StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design