Bachelorprojekt: Klinisk information og teknologi-udvikling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kvalifikationer opnået i projektmodulerne på 1.-4. semester samt kvalifikationer opnået i kursusmodulerne på 1.-5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for typiske faser i et produktudviklingsforløb
 • Kan forklare hvilke særlige forholdsregler og krav den valgte problemstilling stiller til udvikling af en konkret sundhedsteknologisk løsning
 • Kan redegøre for hvordan en konkret sundhedsteknologisk løsning minimerer risici for at klinikere begår fejl

Færdigheder

 • Kan argumentere for projektarbejdets problemstilling og relevans på baggrund af en systematisk litteratursøgning
 • Kan analysere den eksisterende information inden for et klinisk område
 • Kan designe en sundhedsteknologisk løsning med udgangspunkt i relevante regulatoriske krav, datasikkerhed og versionsstyring 
 • Kan omsætte domæneviden til idé, og idé til testbar kravspecifikation
 • Kan designe en IT-artefakt (fx informationssystem, datavarehus, dataanalyse pipeline) der løser et klinisk behov og forholder sig til den eksisterende informations-infrastruktur.
 • Kan teste og evaluere en sundhedsteknologisk løsnings relevans
 • Kan formidle projektarbejdet til såvel ingeniører som klinikere

Kompetencer

 • Kan diskutere projektarbejdets metoder ift. opnåede resultater
 • Kan diskutere begrænsninger ved valgte test og evalueringsmetoder og foreslå en hensigtsmæssig fremtidig plan for løsningen.
 • Kan vurdere betydningen af projektarbejdets planlægning og organisering for den kollektive læreproces

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Klinisk information og teknologi-udvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projekteksamen afholdes i henhold til "Vejledning for projekteksamen på SUND" ift. form. Indholdet i eksaminationen tager udgangspunkt i projektmodul-beskrivelsens læringsmå.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Information and Technology Development
ModulkodeSTIST18B6_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (sundhedsteknologi)
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet