Bachelorprojekt: Fysiologiske signaler og teknologi-udvikling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kvalifikationer opnået i projektmodulerne på 1.-4. semester samt kvalifikationer opnået i kursusmodulerne på 1.-5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for typiske faser i et produktudviklingsforløb
 • Kan forklare hvilke særlige forholdsregler og krav den valgte problemstilling stiller til udvikling af en konkret sundhedsteknologisk løsning
 • Kan redegøre for hvordan en konkret sundhedsteknologisk løsning minimerer risici for at klinikere begår fejl

Færdigheder

 • Kan argumentere for projektarbejdets problemstilling og relevans på baggrund af en systematisk litteratursøgning
 • Kan argumentere for en sundhedsteknologis relevans ift. projektets problemstilling
 • Kan designe en sundhedsteknologisk løsning med udgangspunkt i relevante regulatoriske krav, personsikkerhed og holdbarhed. 
 • Kan dokumentere systematisk opsamling og behandling af fysiologiske signaler
 • Kan argumentere for nødvendige tests for at evaluere et produkts opfyldelse af kravspecifikation, herunder krav til design og HW/SW-implementering
 • Kan planlægge, udføre og dokumentere test af kravspecifikation, design og teknisk implementering af et produkt
 • Kan formidle projektarbejdet til såvel ingeniører som klinikere

Kompetencer

 • Kan diskutere projektarbejdets metoder ift. opnåede resultater
 • Kan diskutere begrænsninger ved valgte test og evalueringsmetoder og foreslå en hensigtsmæssig fremtidig plan for løsningen.
 • Kan vurdere betydningen af projektarbejdets planlægning og organisering for effekten af den kollektive læreproces

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Fysiologiske signaler og teknologi-udvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projekteksamen afholdes i henhold til "Vejledning for projekteksamen på SUND" ift. form. Indholdet i eksaminationen tager udgangspunkt i projektmodul-beskrivelsens læringsmå.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysiological Signals and Technology Development
ModulkodeSTIST18B6_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (sundhedsteknologi)
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet