Forståelse af fysiologiske signaler

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kvalifikationer ift. projektstyring, samarbejde og læring opnået i modulet ”Sundhedsteknologiske produkter” samt færdigheder i lineær algebra og programmering opnået i kursusmodulerne ”Lineær algebra” og ”Anvendt programmering” på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan forklare en konkret sundhedsteknologisk problemstilling i kontekst
 • Kan forklare et konkret fysiologisk signals oprindelse og karakteristikker
 • Kan beskrive et konkret fysiologisk signal matematisk
 • Kan beskrive anvendte eksperimentelle metoder og instrumentering samt resultater

Færdigheder

 • Kan lave en struktureret informationssøgning i relevante bibliografiske databaser
 • Kan planlægge et forsøg med måling af et fysiologisk signal på en rask person
 • Kan opstille en protokol til opsamling af relevant data
 • Kan optage, præsentere og fortolke et fysiologisk signal fra en rask forsøgsperson
 • Kan identificere og udtrække information i et konkret fysiologisk signal
 • Kan diskutere faktorer, der påvirker fortolkning af fysiologiske signaler
 • Kan gennemføre en metodisk og konsekvent analyse af resultaterne af dataopsamlingen og drage konklusioner på baggrund heraf
 • kan formidle projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. korrekt anvendelse af faglige begreber, såvel skriftligt, grafisk og mundligt

Kompetencer

 • Kan reflektere over sammenhænge mellem metoder til studenter-styret projektarbejde, projektarbejdets kvalitet og den enkelte studerendes læringsudbytte
 • Kan diskutere hvilke faktorer, der influerer på effektiv individuel og kollektiv læring i studenter-styret projektarbejde

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForståelse af fysiologiske signaler
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelUnderstanding Physiological Signals
ModulkodeSTIST18B2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (sundhedsteknologi)
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet