Sundhedsteknologiske produkter

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kvalifikationer opnået i modulet ”Sundhedsteknologisk projektarbejde”

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for valg af projektarbejdets metode
 • Kan redegøre for hvilke parametre, der kan have betydning for vurdering af en sundhedsteknologis anvendelighed i en konkret kontekst

Færdigheder

 • Kan anvende relevante faglige begreber
 • Kan identificere, bearbejde og formidle information med henblik på analyse af et sundhedsfagligt problem
 • kan analysere en konkret sundhedsteknologi med udgangspunkt i et konkret sundhedsfagligt problem
 • Kan begrunde valg af og anvende værktøjer og metoder til projektstyring for at nå konkrete mål i projektarbejdet
 • Kan begrunde valg af og anvende værktøjer og metoder til kontinuerlig udvikling af samarbejdet om at nå projektarbejdets mål
 • Kan reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle konflikter i projektarbejdet
 • Kan analysere projektgruppens organisering af samarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på baggrund af analyse komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige projektgrupper kan forbedres
 • Kan formidle projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. faglige begreber, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt
 • Kan diskutere sundhedsteknologi-ingeniørers rolle i sundhedssektoren

Kompetencer

 • Kan reflektere over egen læreproces i et gruppebaseret projektarbejde
 • Kan vurdere effekter af anvendte metoder til fremme af kollektive læreprocesser

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsteknologiske produkter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBiomedical Engineering Products
ModulkodeSTIST18B1_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (sundhedsteknologi)
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet