Teknologivurdering i klinisk praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har dybdegående viden om en aktuel ny sundhedsteknologi i klinisk praksis
 • Har viden om sundhedsetik

Færdigheder

 • Kan identificere og formulere en sundhedsvidenskabelig problemstilling som problematiserer anvendelse af en sundhedsteknologi i sundhedssektoren
 • Kan gennemføre et kritisk litteraturstudie og sammenfatte resultaterne fra valide studier
 • Kan anvende relevante metoder til analyse af relevante faktorer i forhold til teknologiens anvendelighed i klinisk praksis
 • Kan anvende teorier om økonomiske konsekvenser af implementering af ny sundhedsteknologi i sundhedssektoren
 • Kan identificere faktorer, der har påvirket projektgruppens læreproces under projektarbejdet
 • Kan tilrettelægge gruppens interne samarbejde og samarbejdet med vejleder i et problemorienteret projektarbejde 
 • Kan tilrettelægge kommunikation om det faglige indhold i projektarbejdet 
 • Kan anvende projektarbejde som studieform, herunder metoder til planlægning og styring af projektarbejdet
 • Kan inddrage projektgruppens forskellige faglige baggrunde og erfaringer i tilrettelæggelsen af projektgruppens arbejds- og læreproces
 • Kan sammenstille og perspektivere projektmedlemmernes individuelle PBL-erfaringer

Kompetencer

 • Kan kritisk vurdere såvel dansk- som engelsksproget formidling af studier af sundhedsteknologiers effekt
 • Kan udvælge relevante sundhedsteorier og begreber ift. vurdering af ny teknologi og anvende disse i analysen og vurderingen af konkrete sundhedsfaglige problemstillinger
 • Kan kritisk vurdere de organisatoriske aspekter af sundhedsteknologi-implementering
 • Kan anlægge og formidle et flervidenskabeligt perspektiv på projektets problemstilling ift. vurdering af en konkret sundhedsteknologis implementering i sundhedssektoren

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologivurdering i klinisk praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology Assessment in Clinical Practise
ModulkodeSTIKVT20K1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i klinisk videnskab og teknologi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet