Projektledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål: At gøre den studerende i stand til at lede og styre alle dele af et projektforløb på en struktureret og effektiv måde.

Indhold:

Projektopstart:

 • præcisering af projektbegrebet
 • projektafgrænsning
 • fastsættelse af formål og mål for projektet
 • typiske faser i et projektforløb
 • interessent- og ressourceanalyse
 • sammensætning af en projektorganisation
 • opstart af projekt og projektgruppe

Projektplanlægning:

 • tids- og aktivitetsplanlægning, herunder IT-værktøjer
 • projektets kritiske vej/aktiviteter
 • handlingsplaner
 • projektrapportering

Projektgennemførelse:

 • projektstyring
 • håndtering af ændringer
 • håndtering af modstand mod forandringer
 • ledelse og styring af projektet og projektdeltagerne
 • samarbejde i og omkring projektet

Projektafslutning:

 • fra projekt til drift
 • projektnedlukning
 • evaluering og læring

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal i løbet af kurset opnå viden om:

 • terminologi inden for projektledelse  
 • projektrapportering
 • agile metoder til projektstyring

Færdigheder

Den studerende skal i løbet af kurset opnå følgende færdigheder:

 • kan forklare et projektforløbs fire hovedfaser: Projektopstart, projektplanlægning, projektgennemførelse og projektafslutning
 • kan forklare projektets kritiske vej/aktiviteter
 • kan udarbejde en interessent- og ressourceanalyse
 • kan anvende værktøjer til tids- og aktivitetsplanlægning

Kompetencer

Den studerende skal i løbet af kurset opnå følgende kompetencer:

 • kan deltage aktivt i et projekt – enten som kvalificeret projektdeltager eller som projektleder
 • kan diskutere valg af planlægningsværktøjer i forhold til forskellige typer af projekter og tilpasset et projekts forskellige faser

Undervisningsform

En kombination af forelæsninger, plenumdiskussioner, gruppearbejde og opgaveløsning.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Adgang til eksamen forudsætter, at den skriftlige opgavebesvarelse, der afleveres og præsenteres under kursets forløb, bliver godkendt.

Prøver

Prøvens navnProjektledelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management
ModulkodeSTIKVT16K3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet