Statistisk analyse og design af forsøg

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulet "Videnskabelig metode og formidling" på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om statistiske fordelinger og sandsynlighedsbegrebet.
  • Har viden om grundlæggende statistiske begrebsdannelser til beskrivelse af usikkerhed og bias
  • Kan forklare begreberne sikkerhedsinterval, signifikanstest og p-værdi
  • Har viden om klinisk relevante studiedesign som fx eksperimentelle design og observations-design, herunder metodologiske styrker og svagheder
  • Har viden om redskaber og begreber til vurdering af kvalitet i kliniske studier

Færdigheder

  • Kan identificere og udregne relevante og simple frekvens- og associationsmål, samt vurdere deres statistiske usikkerhed
  • Kan anvende statistikprogram
  • Kan sammenfatte en række estimater med tilhørende statistiske usikkerheder til et fælles skøn og beskrive dette skøns statistiske usikkerhed
  • Kan fortolke resultater af parametriske og ikke-parametriske metoder til regression og korrelation
  • Kan diskutere konsekvenser af valg af statistiske modeller

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistisk analyse og design af forsøg
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistical Analysis and Experimental Design
ModulkodeSTIKVT16K2_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i klinisk videnskab og teknologi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet