Idræt og talentudvikling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Samfundsmæssige samspil mellem eliteidræt, talentudvikling og breddeidræt.
 • Talentdefinitioner og –paradigmer
 • Talentudviklingsmodeller og –teorier De studerende skal have forståelse for:
 • Talentudviklingsparadigmers betydning for udvikling af talenter.
 • Anerkendte teorier og modeller der knytter sig til talentudvikling og ekspertpræstationer
 • Eliteidrættens organisering internationalt og i Danmark.

Færdigheder

 • Identificere og argumentere for et idrætsfagligt problem, der kan undersøges vha. kvalitative metoder og udvælge en passende metode
 • Anvende relevante teorier og/eller modeller ift. Talentudvikling og/eller ekspertpræstationer.
 • Analysere og vurdere indsamlet empiri ift. relevante teorier og metoder.
 • Diskutere talentudviklingsparadigmer og –teorier ift. indsamlet empirisk information.
 • Forholde sig selvstændigt til eliteidrættens betydning for samfundet og idrætten.
 • Reflektere over samspillet mellem eliteidrætten og talentudviklingens rolle i samfundet.
 • Kan identificere faktorer i det konkrete idrætsfaglige projektarbejde, der påvirker egen læreproces positivt og negativt

Kompetencer

 • Anvende teorier og/eller modeller til at beskrive hvorledes menneskets præstationsevne kan udvikles og optimeres indenfor en humanistisk- samfundsvidenskabelig kontekst.
 • Tage ansvar for og indgå i samarbejdsrelationer omkring projektdesign, dataindsamling, analyse og formidling af resultater.
 • Selvstændigt tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til talentudvikling.
 • Kan inddrage tidligere erfaringer med PBL i tilrettelæggelsen af et problembaseret projektarbejde inden for idrætsområdet og omsætte PBL-erfaringer til ny praksis

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdræt og talentudvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTalent Development in Sports
ModulkodeSTIIDR20B2_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet