Idræt og præstation

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Forskellige teorier, metoder og strategier til anvendelse ved optimering af kroppens fysiske præstationsevne
 • Hvordan kroppens fysiske præstationsevne kan vurderes gennem målinger og tests

Færdigheder

 • Identificere og argumentere for et idrætsfagligt problem, der kan undersøges vha. kvantitative metoder
 • Anvende målinger og tests til at vurdere fysisk præstationsevne
 • Analysere og vurdere indsamlede data i forhold til relevant teori og derigennem løse det formulerede problem og dokumentere dette i tale og på skrift
 • Kan identificere faktorer i det konkrete idrætsfaglige projektarbejde, der påvirker egen læreproces positivt og negativt

Kompetencer

 • Anvende træningsfysiologisk og/eller biomekanisk teori til at analysere en problemstilling, formulere et problem og opstille en løsningsmetode i relation til optimering af fysisk præstationsevne.
 • Reflektere over indsamlede data samt formidle og diskutere disse med inddragelse af træningsfysiologisk og biomekanisk teori vedr. optimering af fysisk præstationsevne.
 • Tage ansvar for og indgå i samarbejdsrelationer omkring projektdesign, dataindsamling, analyse og formidling af resultater.
 • Selvstændigt tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til optimering af fysisk præstationsevne.
 • Kan inddrage tidligere erfaringer med PBL i tilrettelæggelsen af et problembaseret projektarbejde inden for idrætsområdet og omsætte PBL-erfaringer til ny praksis

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdræt og præstation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSport and Performance
ModulkodeSTIIDR20B2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet