Idrættens mange aspekter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

De studerende skal have viden om:

 • Metoder til organisering af gruppearbejde og samarbejde med vejleder
 • De i projektrapporten anvendte idrætsrelaterede, sundhedsrelaterede, naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber.
 • De i projektrapporten anvendte naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige modeller, teorier eller metoder.
 • Udvalgte idrætsfaglige problemstillinger.

Færdigheder

De studerende skal kunne:

 • Anvende projektarbejde som arbejdsform.
 • Indsamle, strukturere og formidle idrætsfaglig viden.
 • Anvende metoder til planlægning og syring af et idrætsfagligt projektarbejde
 • Samarbejde internt i en projektgruppe og med en vejleder om et idrætsfagligt projekt
 • Argumentere for valgte fremgangsmåder til skriftlig, grafisk og mundtlig formidling af projektets arbejdsresultater.
 • Identificere og formulere et idrætsfagligt problem 

Kompetencer

De studerende skal kunne:

 • Tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til projektarbejdet selvstændigt.
 • Analysere egen læringsproces.
 • Indgå selvstændigt i gruppebaseret projektarbejde.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrættens mange aspekter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelVarious aspects of Sport and Physical Education
ModulkodeSTIIDR20B1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet