Læringsteori og didaktik i praktisk idræt (Atletik)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

De studerende skal have:

 • Teoretisk viden og indgående forståelse mhp anvendelse af eksisterende læringsteorier
 • Viden og forståelse af didaktiske modeller og deres anvendelsesmuligheder
 • Viden og forståelse af hvordan en læringssituation optimeres i relation til læringsudbytte
 • Viden om lærende idrætsorganisationer
 • Reflektere over og forstå atletikkens særlige potentiale i forhold til forskellige læringstilgange
 • Reflektere over og forstå atletikkens muligheder og begrænsninger i et alment og fagdidaktisk perspektiv.

Færdigheder

De studerende skal kunne:

 • Reflektere over egen læring set i et læringsteoretisk perspektiv
 • Vurdere og forholde sig kritisk og reflekterende overfor de forskellige læringsteoretiske tilgange
 • Udvælge, strukturere og anvende læringsfremmende metodikker (fx læringsstile og differentiering)
 • Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i atletik
 • Fungere selvstændigt i forhold til at tilpasse undervisning og øvelser til den konkrete dynamiske situation
 • Diskutere læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger med undervisere og medstuderende

Kompetencer

De studerende skal kunne:

 • Anvende, argumentere og implementere forskellige læringsfremmende tiltag i relation til specifikke idrætsdiscipliner
 • Samarbejde med andre om at udvikle og optimere læringssituationer på såvel individ, gruppe og organisationsniveau.
 • Indgå i samarbejdsrelationer omkring undervisning og formidling i idrætslige sammenhænge
 • Kunne perspektivere læringsteorier til andre idrætsgrene

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsteori og didaktik i praktisk idræt (Atletik)
Prøveform
Praktisk
Prøven indeholder praktiske idrætselementer og kan afvikles i grupper.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Didactics Theory and Practice in Sports (Athletics)
ModulkodeSTIIDR16B4_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet