Biomekanik i teori og praksis 2 (Boldspil)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

De studerende skal have viden om:

 • Korrekte definitioner af energi, arbejde, effekt og virkningsgrad.
 • Det funktionelle princip bag kinetiske kæder, svingsløjfer og segmentenergier
 • Korrekte definitioner af dynamik og impuls samt disses anvendelser i forbindelse med hop, balance og stødfænomener.
 • Definitionerne af impulsbevarelse og restitutionskoefficient.
 • Centrale begreber fra strømningslæren som Reynolds tal, viskositet, turbulens, strømningsmodstand, drag- og liftkoefficienter og Magnus- effekt.
 • Anvendelse af computere til simulering af biomekaniske fænomener
 • Biomekanisk perspektiv på tekniske elementer i boldspil
 • Biomekanikkens relevans i forhold til teknikudvikling i forskellige boldspil
 • Biomekanikkens betydning for didaktiske overvejelser ved teknikundervisning i boldspil

Færdigheder

De studerende skal kunne:

 • Udføre beregninger omfattende relationer mellem energi, arbejde, effekt og virkningsgrad.
 • Udføre beregninger af stødfænomener indeholdende hastigheder, masser og restitutionskoefficienter.
 • Vurdere om strømninger er laminare eller turbulenter.
 • Estimere luftmodstand og lift på flyvende objekter.
 • Udvikle simple regneark til simulering af fænomener, som udvikler sig i tiden.
 • Koble biomekanisk viden til teknikudvikling i boldspil
 • Udføre tekniske elementer i boldspil i biomekanisk korrekte bevægelser
 • Udarbejde tekniske boldspilsøvelser med fokus på biomekanisk perspektiv
 • Vælge hensigtsmæssige biomekaniske tilgange i forhold til den konkrete boldspilssituation
 • Fungere selvstændigt og ansvarligt i forhold til at udvælge og benytte biomekaniske redskaber i konkrete boldspils kontekster
 • Formidle konkrete biomekaniske problemstillinger indefor boldspil i relevante kontekster
 • Diskutere boldspil og biomekaniske aspekter af disse, med undervisere, medstuderende og andre relevante aktører

Kompetencer

De studerende skal kunne:

 • Anvende viden om energi, arbejde, effekt og virkningsgrad til vurdering af idrætspræstationer.
 • Anvende viden om kinetiske kæder til formidling af slag- og sparketeknikker.
 • Anvende viden om impuls, stødfænomener og restitutionskoefficient til formidling af teknikker vedrørende hop, balance samt slag- og sparketeknikker.
 • Anvende viden om strømninger til formidling af teknik i boldspil og forklaring af almindelige fænomener vedrørende flyvende bolde.
 • Anvende udviklet viden og færdigheder indenfor boldspil i et biomekanisk perspektiv, i andre idrætslige kontekster.
 • Indgå i og tage ansvar for samarbejdsrelationer omkring undervisning, formidling og udvikling i idrætslige sammenhænge.
 • Udvikle ny viden omkring beslægtede emner, med udgangspunkt i modulets faglige indhold.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBiomekanik i teori og praksis 2 (Boldspil)
Prøveform
Praktisk
Prøven indeholder praktiske idrætselementer og kan afvikles i grupper.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBiomechanics – Practice and Theory in Sports 2 (Ball Games)
ModulkodeSTIIDR16B3_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet