Samfundsvidenskabelig teori og praksis i idrætten (Dans og Gymnastik)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal kunne placere og problematisere den nuværende kropskultur i en historisk og sociologisk ramme. De studerende skal kunne placere og perspektivere dansk elitesportspolitik i en historisk ramme samt kunne analysere talentudvikling i et bredt perspektiv.

Læringsmål

Viden

De studerende skal have grundlæggende viden om:

 • Kropskulturens historiske udvikling med særligt fokus på traditioner og værdier samt kropsopfattelser og udtryk i et samfundsvidenskabeligt perspektiv 
 • Teoretiske perspektiver på idrættens inkluderende og ekskluderende mekanismer 
 • Kropsfænomenologi og æstetisk læring 
 • Generelle stilarter indenfor springgymnastik, redskabsgymnastik og rytmisk gymnastik 
 • Dansens mange perspektiver og udtryksformer 
 • Forstå bevægelsesprincipper og musikkens betydning i forbindelse med planlægning af forskellige bevægelsesaktiviteter 

Færdigheder

 • Kunne reflektere over idrættens betydning og værdi i relation til individ, institution og samfund 
 • Kunne analysere gymnastikken, dansens og fitness inkluderende og ekskluderende mekanismer 
 • Indgå i samarbejdsrelationer omkring etableringen af udtryksmæssig performance og træningsprogrammer 
 • Basale færdigheder indenfor dans, gymnastik og fitness 
 • Anvende bevægelsesprincipper i planlægning, gennemførsel, og evaluering af bevægelsesaktiviteter til forskellige målgrupper 
 • Kunne reflektere over musikvalg til bevægelsesaktiviteter 

Kompetencer

 • Kunne stille sig kritisk overfor kropskultur et samfunds perspektiv 
 • Kompetencer til at overføre udviklet viden og færdigheder indenfor gymnastik, dans og fitness til andre bevægelsesrum 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsvidenskabelig teori og praksis i idrætten (Dans og Gymnastik)
Prøveform
Praktisk
Prøven indeholder praktiske idrætselementer og kan afvikles i grupper.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Science – Theory and Practice in Sports (Dance and Gymnastics)
ModulkodeSTIIDR16B2_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet