Læringsteori i praktisk idræt (Boldspil)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

De studerende skal have grundlæggende viden om:

 • Karakteristika ved forskellige boldspil
 • Grundlæggende tekniske elementer i udvalgte boldspil
 • Grundlæggende taktiske elementer i udvalgte boldspil
 • Mentale elementer i udvalgte boldspil
 • Læringsteoretiske paradigmer
 • Didaktik og fagdidaktik

Færdigheder

 • Udføre grundlæggende tekniske og taktiske færdigheder indenfor udvalgte boldspil.
 • Udarbejde boldspilsøvelser med udgangspunkt i forskellige læringsteoretiske tilgange
 • Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i boldspil.
 • Vælge hensigtsmæssige læringsteoretiske tilgange i forhold til den konkrete kontekst
 • Fungere selvstændigt i forhold til at tilpasse undervisning og øvelser til den konkrete dynamiske situation
 • Formidle konkrete læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger indenfor boldspil til relevante målgrupper.
 • Diskutere læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger med undervisere og medstuderende.
 • Reflektere over egen læring
 • Reflektere over og forstå boldspillenes særlige potentiale i forhold til forskellige læringstilgange
 • Reflektere over og forstå boldspillenes muligheder og begrænsninger i et didaktisk og fagdidaktisk perspektiv

Kompetencer

 • Anvende udviklet viden og færdigheder indenfor boldspil i andre idrætskontekster.
 • Indgå i samarbejdsrelationer omkring undervisning og formidling i idrætslige sammenhænge
 • Tilegne sig ny viden og færdigheder i forløbets undervisning.
 • Perspektivere læringsteorier til andre idrætsgrene
 • Perspektivere læringsteorier til egen læring

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsteori i praktisk idræt (Boldspil)
Prøveform
Praktisk
Prøven indeholder praktiske idrætselementer og kan afvikles i grupper.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Aspects on Sport Practice (Ball Games)
ModulkodeSTIIDR16B1_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet